Styrelsen

Här hittar du namnen på alla som är med i styrelsen för Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg – Seishin Dojo. Kallelse till styrelsemöten skapar vi som evenemang via Facebook.

Styrelsens sammansättning