Facebook

Vi kommunicerar all information till våra medlemmar via Facebookgruppen ”Seishin medlemmar”. Det är en synlig men sluten grupp endast avsedd för medlemmar, så du behöver ansöka om medlemskap via Facebook. Har du frågor kring detta så får du fråga din närmsta instruktör.

[custom-facebook-feed]