Begrepp och koncept i Bujinkan

I Bujinkan finns det många olika begrepp och koncept att lära sig. Dessa är bra att kunna för att förstå vad tränaren pratar om och refererar till under träningen. Som nybörjare lära man sig enkla rörelser i en sekvens som läraren visar. Genom upprepad träning får man erfarenhet, och lär sig distans och tajming i teknikerna. Bortom tekniker, med rätt sekvens, distans, som man kan lära sig från vad som uppfattas att läraren visar, vad som står skrivet, en  filmsekvens, så finns överföringen genom ord, förklaring och guidning. För att man skall förstå detta och få ett ordförråd, så finns det ett antal begrepp som är bra att kunna och förstå.

Nedan finns en lista med de vanligaste begreppen, med enkla förklaringar. Flera av begreppen har även varit årsteman i Humbu dojo, vår huvud dojo i Japan. Det räcker inte med att lära sig utantill vad de betyder, utan det är just här ordets överföring, det som inte står skrivet, det man får hjälp med av sin tränare under träningen. Genom upprepning, erfarenhet, och upplevelse lär man sig många av begreppen och koncepten som listas nedan innebär.

 

Taijutsu 体術  – kroppsteknik, eller vapenlös kampteknik

Waza och kata  – Sekvensen och utförandet av specifika rörelser, också benämnt teknik.

Ukemi 受身  – att ta emot (förenklat) en teknik, ofta beskrivning av falltekniker.

Kihon 基本  – Grund eller bas, grundläggande rörelser,  förflyttningar och tekniker

Kihon happo 基本八法  – åtta grundläggande tekniker

Kaname  – den grundläggande eller vitala punkten för något (tema 2012)

Uke nagaeshi 受流  – att ta emot i ett flöde

Tai sabaki 体捌き – att reagera eller agera med rätt perception

Kyusho 急所  – vitala punkter, att fokusera träffar på kroppen

Kukan 空間  – tomrumet (förenklat) 

Shizen gyo un ryu sui 自然行雲流水  – att röra sig i harmoni med kraften

Henka 変化  – variationer

Buki waza 武器技  – wapen tekniker och tillämpning

Kaeshi waza 返し技  – kontringstekniker

Sannin dori  – multipla attacker innom ett tema – möt med variationer

Sabaki gata 捌型  – sättet att förflytta sig som vapnet man använder tillåter

Moguri gata 潜型  – att utnyttja gravitation i tillämpningen av tekniker, genom att böja och sträcka på benen (förenklat)

Shirabe gata 調型  – upptäcka,  undersöka och exponera motståndarens föredelar,  svagheter, intentioner och förmågor

Ken tai ichi jo 劒体一条  – att röra kroppen och vapnet, beväpnad eller obeväpnad, som ett

Randori 乱取  – Fri träning i ett flöde

Shinken gata  心剱型  – formlös träning med realistisk kamp

Juppo sessho  十方 折衝  – formlös träning och förflyttning baserad på intuition (förenklat) (tema 2003)

Saino konki 才能魂器  – att träna förmågan, sinnet och kapacitet i harmoni (tema 2009)

Mutodori 無刀捕  – försvar mot vapen (förenklat) (tema 2017-2018)

Chuushin 中心  – att ta den centrala punkten, att ta känslan och viljan från motståndaren

Kuden  – ordets överföring, jmfr motsatsen vad som kan överföras genom teknisk beskrivning (förenklat)

Soke  – Stormästare av en skola eller system

 

 

 

 

 

 

Artiklar