Artiklar

Keiko – Processen i lärande

Posted on

Keiko – Processen i lärande Jag börjar denna text med ett inspirerande tal av Steve Jobs, som var en av grundarna av Apple. En person som jag beundrat för vad jag uppfattat ha en tillit till det han trot på i stunden och som senare gagnat honom i livet. Många västerländska utövare av kampkonst har […]

Artiklar

Shu Ha Ri

Posted on

Shu Ha Ri När man tränar kampkonst måste man känna till att det inte finns några genvägar att lära sig. En grundläggande bas måste först etableras. Form måste först skapas innan den kan brytas och läggas åt sidan. För att fullt ut uppskatta alla konstformer, och komma åt den inneboende kärnan och meningen, måste man genomgå tre steg […]

Artiklar

Japanska svärd

Posted on

Japanska svärd I Bujinkan tränar vi ofta med svärd, och många av våra tekniker handlar om att komma nära inpå en motståndare som attackerar med eller är beväpnad med ett kort eller långt svärd. Det finns många olika historiska bakgrunder kring svärdens utformning och vad som karaktäriserar dem. Nedan är utdrag ur Yoshi Yukawas bok […]

Artiklar

Vad är Kihon Happo

Posted on

Vad är Kihon Happo Föreställ dig en ung japansk elev med sin mästare, som just blivit accepterad av den äldre läraren och kanske tränat en kort tid för mästaren, som plötsligt säger: ”Den viktigaste grundstenen inom all kampkonst är studierna av de åtta grundformerna. Stommen för all budo är att införliva sig själv i dessa […]