Boktips

All träning behöver kompletteras på olika sätt. Även om det är en fysisk kampkonst vi tränar, så behöver man exponera sig för tankar och erfarenheter från andra. Detta kan ge inspiration i den dagliga träningen. Nedan hittar du tips på böcker som jag själv och många andra läst och påverkats av. Alla dessa böcker ger olika perspektiv och lärdomar som kan hjälpa dig i din kontinuerliga träning, både i och utanför dojon.

I vår dojos principer som vår stormästares lärare skrivit är den sista principen: “Vik aldrig av från tillitens väg (andan), ej heller budons väg; var ambitiös i både pennans och svärdets väg.” Detta betyder att du även behöver läsa om och reflektera över det du tränar. Det finns mycket inspiration och inspiration att hämta i böckerna nedan.

Klicka på bilderna av böckerna nedan så kan du läsa mer om dem.

– Christian Appelt, huvudtränare Bujinkan Seishin Dojo