Om Bujinkan

Bujinkan Budo Taijutsu, även känt som Ninpo Taijutsu, bygger på nio traditionella japanska kampformer, vilka har tränats och använts av samurajer, ninjor och andra krigare i de otaliga inbördeskrig som härjade medeltidens Japan. Masaaki Hatsumi har ärvt ansvaret och är idag stormästare över dessa skolor, vilka är samlade under det gemensamma namnet Bujinkan Budo Taijutsu.

Träningen sker på traditionellt sätt, men den funktionella aspekten och kopplingen till “shinken”, känslan av att stå under ett skarpt svärd, poängteras ständigt. Detta gör att den kampart vi tränar är ett mycket effektivt självskydd, är fortfarande en levande art och fullt applicerbar i vårt moderna samhälle.

Är du intresserad av traditionell, autentisk japansk kamp-konst så har du hittat rätt. Genom att träna Taijutsu lär du dig känna din kropp, dess styrka och svagheter och du hittar vägar till att förbättra din egen förmåga. Taijutsu betyder för övrigt “kroppslig förmåga”. Karaktäristiskt för Bujinkan Budo Taijutsu är att alla får lika mycket ut av träningen oavsett om man är stor eller liten, gammal eller ung, tjej eller kille. Du tränar inte för att vinna, vi har inga tävlingsmoment, du tränar för att överleva och du gör det med utgångspunkt ifrån dig själv.

Historia
Bujinkan Dojo grundades av Sôke Masaaki Hatsumi för att hedra sin lärare Sôke Toshitsugu Takamatsu. Det är en internationell organisation med sitt centrum Noda-shi i provinsen Chiba ken i Japan. Bujinkan dojo betyder »Den gudomliga krigarens hus«. Bujinkan är baserad på nio s k skolor eller »ryu« som Masaaki Hatsumi är sôke (stormästare) för. Sex av dessa skolor tränades av samurajer och tre stycken är ninja-skolor. Var och en av dessa ryu (skolor) skapades baserat på stilar som krigare genom tiden utvecklade genom strid och kampsituationer under många århundraden. 

Arvet från slagfälten och från varje ryu fördes vidare från generation till generation. Bujinkans stormästare Sôke Masaaki Hatsumi är den sista i ordningen av mästare för alla dessa skolor, som han för vidare i arv från sin lärare Toshitsugu Takamatsu. Idag har Sôke Masaaki Hatsumi kombinerat alla dessa skolor i Bujinkan Budo Taijutsu.

De nio skolorna i Bujinkan Budo Taijutsu:

  • Togakure ryu Ninpo Taijutsu 
  • Gyokko ryu Kosshijutsu 
  • Kukishinden ryu Happo Bikenjutsu 
  • Koto ryu Koppojutsu 
  • Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu 
  • Takagi Yoshin ryu Jutaijutsu 
  • Gikan ryu Koppojutsu 
  • Gyokushin ryu Ninpo 
  • Kumogakure ryu Ninpo 

Alla skolor har sin egen historia och tradition, sina hemligheter, tekniker och taktik, vapen och sätt att strida och sätt att använda vapnen i kamp.

Under 70-talet av förra århundradet presenterade Sôke Masaaki Hatsumi för första gången Bujinkan dojo för omvärlden, och var den första som började undervisa »ninjutsu« och Ninpo Budo Taijutsu för omvärlden. Fram till dess var inget eller i alla fall nästan inget känt om vad Ninjutsu handlade om. Detta skapade stor publicitet världen över. Sôke Masaaki Hatsumi kämpar för att denna över tusen år gamla kampkonst får den status den så väl förtjänar. Under 80-talet skapades en felaktig bild av Ninjutsu, som nu tvättats bort. Under 90-talet ändrades namnet från Bujinkan Ninpo Taijutsu till Bujinkan Budo Taijutsu, vilket enligt Sôke ger en mer tydlig bild av vad vi tränar.

Uppvisning (Embu) i Japan, invigd av vår stormästare Sôke Masaaki Hatsumi.