Seishin Dojo

Dojon är den plats där vi på ett säkert och tryggt sätt kan lära oss och utvecklas bortom vår föreställning om våra egna gränser. Dojo betyder litterärt “platsen för vägen”, eller “platsen där vi lär oss”.

Seishin betyder “rent sinne och hjärta”, och är det namn vi valt på vår dojo för att spegla de värdegrunder vi står för. Vår Dojo Kun, är de mantra och regler vi valt för att uppnå vad vi strävar efter.

Vi förväntar oss av alla våra besökare att respektera det vi står för, och som medlem att följa vår regler för bästa kamratskap och utveckling som människa.

När du kommer till vår dojo för träning, så handlar det om fokus, att lämna allt utanför dojon utanför. Traditionell budo handlar om fokusträning, där du bara har en motståndare, dig själv. Vi har inga tävlingar, och inleder alltid våra träningar med ett mantra eller fras som säger “låt inget komma i vägen för det ljus som kan lära dig något” – shikin haramitsu daikomyo 詞韻 波羅蜜 大光明.

 

I alla dojo råder den kultur som understöds av dess medlemmar och den uppsättning av regler och värderingar man formellt eller informellt kommit överens om. Nedan angivna regler, Dojo Kun, gäller för Seishin Dojo, och speglar de värdegrunder vi står för.

Dojo Kun

  • Sträva efter att inkludera dina medmänniskor genom en positiv attityd.
  • Sträva alltid efter att göra det riktiga, utan att fästa stolthet eller önskan om att tala om det.
  • Sök att utöka din stillhet, tystnad, visdom och klarsyn, kontinuerligt och ändlöst.
  • Undvik prestige, och kultivera enkelhet, integritet och vänlighet.
  • Förtjäna respekt genom föredömligt handlande.
  • I strävan mot verklig renhet, var ärlig i alla aspekter om dig själv för att avlägsna dina begränsningar och orenheter.
dojokun