Styrelsen och ansvariga tränare

Här hittar du namnen på alla som är med i styrelsen för Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg – Seishin Dojo. Kallelse till styrelsemöten skapar vi som evenemang via Facebook. Årsmöte annonseras i vår FaceBook-grupp och i dojon 3 veckor innan.
 
Styrelsens sammansättning

Ansvariga tränare:

  • Vuxenträning Tisdagar & Torsdagar
    18.30-20.00 – Christian Appelt
  • Barnträning Lördagar 9.30-10.30 (6-8år) – Karl-Magnus Möller 10.30-11.30 (9-12år) – Anders Almvide
  • Ungdomsträning (12-16) Lördagar 11.30-12.45 – John Karman