Seishindojo.se

Shu Ha Ri

När man tränar kampkonst måste man känna till att det inte finns några genvägar att lära sig. En grundläggande bas måste först etableras. Form måste först skapas innan den kan brytas och läggas åt sidan. För att fullt ut uppskatta alla konstformer, och komma åt den inneboende kärnan och meningen, måste man genomgå tre steg av transformation som på Japanska benämns Shu-Ha-Ri, vilket är grundläggande för all utveckling. Som elev kan man bara se vad ens kapacitet tillåter en at se.

När vi börjar träna får vi lära oss form eller vad många andra kampkonster kallar kata, 型 eller 形, vilket litterärt översatt betyder just form. I Bujinkan pratar vi oftast rätt och slätt om detta tekniker. Det är noga koreograferade rörelser i en sekvens, som antingen representerar olika scenarier eller är en grupp av rörelser i sekvens för att tränas själv eller i med en träningspartner. Det tränas för komma ihåg hur rörelser skall utföras och optimeras, vilka principer man skall förstå.

Soke understryker att ”känsla” är den viktigaste delen av budo. För att förstå detta på djupet, måste vi vara ärliga mot oss själva och inte försumma kihon. Var kommer denna känsla från, att förstå de grundläggande principerna? Kihon visar vägen för kroppen, sinnet och själen. När dessa är enade, kan vi röra oss fritt utan avbrott och distraktion. Detta är när vi börjar få en känsla eller ett flöde på en högre nivå. Tekniken i utförandet av en grundläggande form, waza, är viktig för att överleva. Och vidare som Soke också understryker, så är ”känsla för sig själv inte nog”. Soke och hans shihans i Japan tränade väldigt hårt under många år formerna, waza, från de nio skolorna som Bujinkan består av. Vad vi ser idag är ett resultat av deras övertygelse att förstå budons väg. Dom representerar Shin Gi Tai Ichi 心技体一 (hjärta, själ och kropp är ett) eller Saino Kon Ki (förmåga, anda och kapacitet). Genom detta kan de föra vidare den inneboende naturen av vår art genom Shu Ha Ri.

 Nedan har jag översatt en artikel ursprungligen av Yukio Takamura
som justerats vidare av Nanette Okura.

-Christian Appelt

En Traditionella Japanska metod för kunskapsöverföring

”Shu-ha-ri” betyder bokstavligen omfamna formen, frångå formen, överge formen.

”Shu-ha-ri” literally means embracing the kata, diverging from the kata and discarding the kata. The pursuit of training in a classical Japanese endeavor almost always follows this educational process. This unique approach to learning has existed for centuries in Japan and has been instrumental in the survival of many older Japanese knowledge traditions. These include such diverse pursuits as martial arts, flower arranging, puppetry, theater, poetry, painting, sculpture and weaving. As successful as Shu-ha-ri has been into the modern era, new approaches to teaching and learning are altering this traditional Japanese method of knowledge transmission. Whether traditional Japanese arts and endeavors are successfully passed to the next generation of practitioners is up to the sensei (teachers) of today and their wisdom in confronting the inherent strengths and pitfalls of Shu-ha-ri. In this essay I will focus on Shu-ha-ri and its unique application in the honorable martial discipline of Takamura ha Shindo Yoshin ryu jujutsu.


Artiklar

Vad är Kihon happo

Japanska svärd