Koto ryu Koppojutsu Waza

Posted on

Ursäkta! Det är endast medlemmar i Bujinkan Seishin Dojo som har tillgång till dessa sidor. Om du är medlem, gå in på medlemssidan, och logga in, så har du full tillgång till hela träningsmanualen och handledning.

History of Gyokko Ryu Kosshijutsu

Posted on

Gyokko Ryu is a famous school of Kosshi-jutsu (called “Shito-jutsu” in older times) and is also known as Gyokko Ryu Ninpo – which was the source of Haku-un Ryu Ninpo from Iga. Gyokko Ryu is also the oldest school of Kosshi-jutsu and is the source of almost all Ninpo Taijutsu. Takamatsu Sensei taught that Koto […]

Biken – Kukishinden ryu

Posted on

Ursäkta! Det är endast medlemmar i Bujinkan Seishin Dojo som har tillgång till dessa sidor. Om du är medlem, gå in på medlemssidan, och logga in, så har du full tillgång till hela träningsmanualen och handledning.

Hanbo jutsu

Posted on

Ursäkta! Det är endast medlemmar i Bujinkan Seishin Dojo som har tillgång till dessa sidor. Om du är medlem, gå in på medlemssidan, och logga in, så har du full tillgång till hela träningsmanualen och handledning.

Takagi Yoshin Ryu History

Posted on

The Takagi Yoshin Ryu was once used by the daimyo-bodyguards of the Takagi family to protect their Lord. The Takagi Yoshin Ryu is one of the most complete fighting systems available in the Bujinkan. With 9 different levels, the practioner is drawn to understand the essence of the fight in many aspects. The history and […]