Dojo-etikett

Detta är generell etikett för en Dojo, och är samma etikett som skall praktiseras i Japan.

Eftersom det Japanska ordet Dojo betyder platsen för vägen eller platsen där man lär sig, så berörs denna plats också av en form av respekt och etikett eller vad som anses som gott uppförande.

När du kommer in i dojon skall du visa hänsyn genom att inte väsnas i onödan. Försök gärna förstå vilken aktivitet som försegår i dojo:n innan du går in, t ex om det är träning är det viktigt att vara särskilt 
hänsynsfull genom att inte störa denna när du går in. Innan du går in i själva dojon eller träningslokalen söker du ögonkontakt med den som är tränare och inväntar detta för att ömsesidigt visa respekt för den träning som träning som pågår eller skall starta som ett erkännande av dig som person som vill vara delaktig.

Inga skor

Du skall altid ta av dig skorna när du kommer in i dojon. Använd aldrig något du använt utomhus på fötterna när du kommer upp på mattan. Ställ dina skor så att de inte är i vägen för någon annan som kommer in i dojon.

Förberedelse

Försäkra dig om att du har med det du behöver för träningen.

  • Träningskläder, gi och bälte
  • Något att ta anteckningar på/i
  • Träningsavgiften är betald

 

 Mukyu