Introduktion till Ikkyu

Till ikkyu eller 1a kyu är fokus på Jin Ryaku no maki.

Krav för ikkyu, 1 kyu

  • Demonstrera 10 utvalda tekniker (i samråd med din tränare)
  • Demonstrera 4 tekniker från Santo Tonko No Kata
  • Uppvisa ett flöde, nagashi, i utförda tekniker

Vad kommer jag lära mig?

Till ikkyu eller 1a kyu är fokus på Jin Ryaku no maki med följande områden.

  • Ken nagare
  • Keri gaeshi
  • Tsuki gata
  • Tsuki to keri
  • Nage kaeshi
  • Santo tonko no kata, Togakure ryu

 

 1 Kyu