Introduktion till Gokyu

Till gokyu eller 5e kyu är fokus på Chi Ryaku no maki.

Krav för gokyu, 5 kyu

  • Demonstrera 5 utvalda tekniker från Chu Ryaku från Gyokkoryu
  • Demonstrera 5 tekniker från Hanbo jutsu (kort stav)
  • Uppvisa ett rätt distans och linjering i utförda tekniker

Vad kommer jag lära mig?

Till gokyu eller 5e kyu är fokus på Chi Ryaku no Maki i Ten Chi Jin Ryaku no Maki (jorden himlens och människans principer) samt Chu Ryaku no Maki från Gyokkoryu med följande områden.

  • Hajutsu Kyo Ho (Ten Chi Jin Ryaku no Maki)
  • Torite Kihon Dori no Kata (Ten Chi Jin Ryaku no Maki)
  • Chu Ryuaku no Maki (Gyokko ryu)
  • Hanbo jutsu

 

 

 5 Kyu