Vad är Kihon Happo

Föreställ dig en ung japansk elev med sin mästare, som just blivit accepterad av den äldre läraren och kanske tränat en kort tid för mästaren, som plötsligt säger: “Den viktigaste grundstenen inom all kampkonst är studierna av de åtta grundformerna. Stommen för all budo är att införliva sig själv i dessa åtta grundläggande former.” Ungefär med dessa ord försökte Toda Shinryuken förmedla till Takamatsu sensei den vikt som Kihon happo har i vår kampkonst.

Kihon happo är vår grund, den kunskap på vilken allt annat vilar. Vi kan hitta delar, positionering, och principer från Kihon happo i alla våra tekniker i Bujinkan. Det är mycket viktigt att ständigt träna Kihon happo för att förankra allt utförande, och ständigt upptäcka hur principerna genomsyrar allt vi gör. En stor del av träningen är att förstå hur man rör sig från en punkt i tekniken till en annan.

Kihon happo består av åtta tekniker:

 1. Ichimonji no kata
 2. Hicho no kata
 3. Jumonji no kata

(dessa tre kallas med ett namn för Koshi kihon sanpo)

 1. Omote kote gyaku dori
 2. Ura kote gyaku dori
 3. Oni kudaki (ibland alternerad utbytt mot Omote gyaku mot slag)
 4. Musha dori
 5. Ganseki nage (ibland alternerad utbytt mot Muso dori)

(Dessa fem kallas med ett namn för Toride kihon no goho)

Soke Hatsumi sade en gång “Min lärare brukade säga att när en person verkligen förstått Kihon happo börjer fantastiska saker hända”.

I slutet av åttio-talet fick all Japanska shihan till uppgift av soke Hatsumi att skriva en uppsats om Kihon happo. Dom var alla rörande överens om att det var oerhört viktigt att förstå teknikernas innersta princip, innan man försöker utföra en variation på den, en s.k. henka. Om du tränar Kihon happo länge och ordentligt och lär dig dessa principer, kommer du att kunna se om någons rörelser är korrekta.

När vi tränar skall vi alltid försöka förstå vad det är vi måste ta bort för att tekniken skall bli bra, så att tekniken blir ren och effektiv. Det finns tre grundprinciper att ha med sig för att förstå detta.

 • Sabaki gata, förflyttningar i alla “kompassriktningar”
 • Moguri gata, rörelser upp och ner
 • Shirabe gata, att i förväg upptäcka, ibland genom beröring ibland utan

Lär dig att förstå att det viktiga är inte att stå på exakt samma ställe, utan på det korrekta stället. Lär dig varför, så att du förstår vart du placerar dig. Detta kräver enormt mycket träning och uthållighet. Man måste täcka sina luckor, flytta på sig och disponera sin kamae i kukan, “utrymmet”, för att inte göra några tvångsmässiga, onödiga eller felaktiva förflyttningar.

Ge uke så lite föraningar som möjligt om dina planer. Rör dig efter principen att det är lättare att förflytta sig själv, än vad det är att förflytta uke. På detta sätt kan du överaska motståndaren. I några av våra kamae visar vi avsiktligt en öppning, så att vi kan styra ukes mål, och styra när.

Timing är att förstå när man gör vad, att förstå hur man använder vinklar, distans och hastighet. Detta är inte samma sak som snabbhet, vilket har underordnad betydelse i rörelse och förflyttning. Studera och praktisera Shinken gata keiko i ditt dagliga utövande, dvs ha ett fokus som om det är allvar, så att det blir en rutin. Effekten i våra tekniker beror på ett korrekt fotarbete, hur du använder ryggraden, hur skelettet skapar struktur och kraft.

Här är till sist två relevanta citat:

“In the beginning you need the form. If you don’t have the form, how could you possibly go beyond it.” “The eight forms are the core of taijutsu, through which we can find a way to enjoying the art itself, health, peace, and happiness.” – soke Masaaki Hatsumi

“Someone, big step development try and make. I don’t think good idea. Maybe, small step, small step, small step, everyday, you grow I think is best way.” – shihan Izamy ShiraishiD

Med inspiration från en artikel av Roger Andersson
som vi publicerade i Bujin News 1998
– Christian Appelt