Träningen

Grunden för Bujinkan Budo Taijutsu kan sägas vara kroppskontroll och naturlighet, att lära sig att röra sig där det finns minst motstånd, där det krävs minst energi för att lyckas utföra tekniken. När man börjar träna Bujinkan så fokuserar man på att lära sig ett mindre antal grundläggande rörelser väl, för att senare ha en bra grund att utvecklas ifrån.

Inom Bujinkan Budo Taijutsu så arbetar vi med brytningar, slag, sparkar, blockeringar, fall och kast. Alla dessa fokuserar på naturligheten i rörelserna för att de ska vara så lätta och effektiv som möjligt. När man har tränat ett tag så kommer även redskap, såsom svärd och stavar av olika längder in i träningen. För säkerhetens skull använder vi inga blanka vapen på träningen, utan istället redskap i trä eller liknande.

Bujinkan har inga tävlingar och graderingssystemet är baserat på varje enskild individs personliga utveckling och skicklighet. 

Detta gör att Bujinkan inte är en tävling mot andra utan mer en tävling mot sig själv, man jobbar hela tiden mot att förbättra sig själv och jämför sig inte så mycket med alla andra.

Alla har olika lätt för ta till sig och lära sig nya saker, men det viktigaste är att man själv utvecklas och gör det i sitt eget tempo. Så det spelar ingen roll om du är kvinna eller man, liten eller stor, det är din egen känsla och förståelse för konsten som avgör din skicklighet.

Utvecklingen konfirmeras genom graderingar enligt ett system med s k kyu-grader (grönt bälte) och dan-grader (svart bälte). Kyu gradering löper från 9 kyu till 1 kyu, där man även, förutom bältet, vidare markerar med stjärnor över sitt klubbmärke vilken grad man har. Detta gäller även för dan-graderna, svart bälte, där man har ytterligare fyra olika färger på klubbmärkena plus markering med stjärnor över dessa.

kyubadgeweb
shodanbadgeweb
shidoshibadgeweb
judanbadgeweb
bujin_daishihan