Keiko - Processen i lärande

Ovan är ett inspirerande tal av Steve Jobs, som var en av grundarna av Apple. Jag har alltid beundrat honom för vad jag uppfattat som att ha en tillit till det han tror på i stunden och som senare gagnat honom i livet.

Många västerländska utövare av kampkonst har svårt att förklara varför dom gör vad dom gör. I relation till den inre motivationen och vägen framåt och i försöket att förklara, så snubblar man i att uttrycka vad man gör dag in och dag ut, år efter år. Vad är syftet och vad är det man gör med sin tid för att knyta an till kampkonstens väg?

Det japanska ordet Keiko är till för dem som försöker åstadkomma något i sin träning. Att förstå vad det betyder är bra att veta och kan hjälpa på vägen framåt. När man i Japan pratar om att man tränar, så är det inte i samma bemärkelse och så enkelt som vi menar när vi använder ordet träna i väst. I Japan använder man ordet Keiko, som har en djup historisk betydelse.

Första omnämnandet av Keiko har man hittat i Kojiki, boken om Japans myter och legender om Japans ursprung. Bokstavligen betyder det “Lära sig från det förgångna, och använda det i nutid”. Detta symboliserar en kultur man haft sedan urminnes tider i Japan.

Om man undersöker ordet i detalj, eller snarare tecknen och kopplingarna till dessa, så ser man att Keiko 稽古 består av två kanjikombinationer. Det första tecknet Kei 稽 betyder att tänka, beakta, alltså tänka i jämförelse. Det andra tecknet Ko 古 betyder gammal eller långt tillbaka. Med andra ord kan man förstå Keiko som att “tänka nu och jämföra med det förflutna”. Det är intressant att “gammal” här skrivs med det numeriska tecknet för 10 dvs 十, över ordet för mun 口. Det kan alltså tolkas som ordet av tio generationer tillbaka.
 
Keiko har inte någon direkt betydelse av att träna eller fysisk metod för detta. 
På japanska betyder Rensyu 練習 att träna. Där Ren 練 betyder “på knä”, men även att “arbeta” eller “polera”. Det andra tecknet Syu 習 betyder att lära sig. Rensyu, att träna, betyder alltså att öva samma sak om och om igen för att öka färdigheten.
Tanren 鍛錬 är ett annat ord som betyder att härda eller att borra, och utgörs av tecknet Tan 鍛 som betyder bearbeta, härda, hamra, stål, utöva. Samma tecknen som Ren i Rensyu. Rensyu och Tanren kan man alltså säga är en variant av vad vi pratar om i väst när vi säger att träna. Men Keiko är inte att träna, eftersom det inte handlar om att röra kroppen, utan att tänka.
 
Allting är Keiko om du tänker i nuet. I Kojiki där Keiko först förekom, följs det av Syoukon 照今, där första tecknet Syo 照 betyder “skina på”, och det andra ordet Kon 今 betyder “nu” eller “nuet”. Syoukon kan därför sägas att hitta nuet.
 
Så i Japan när man tränar använder man istället ordet Keiko, som har en djupare betydelse om varför och hur. Det handlar alltså om att lära sig av det förgångna, både i kort och långt perspektiv. Det handlar om att förstå teknikerna som är baserad på hundratals års erfarenheter, och hur jag skall kunna använda dem nu. Eller ur sitt eget livs perspektiv, där man tittar tillbaka på sig själv, och samtidigt är i nuet och hittar nuet för att kunna upptäcka något. Keiko betyder vägen att uppnå sina mål, men samtidigt är målet vägen.
 
Om vi återgår till den mer utvecklade betydelsen av Ko, alltså ordet av tio generationer, som kopplar vi detta med själva processen i lärandet, där den som tränar är beroende av den och de som har gått före, och kan hjälpa till att visa vägen. Det handlar om att lära sig i nuet med hjälp av sig själv och dem som kan visa vägen genom att exponera en för övningar, tankar, och uppdrag. Det handlar om att göra om och om igen och reflektera, känna efter i nuet. 
 

Keiko handlar alltså om en process man går in i. Det handlar om att förstå, och ha fokus på processen att utforska och upptäcka frågorna som kan ge svaren för utveckling. Det fina med det är när man hittat svaret då har man redan lärt sig det, och när man hittat ett svar hittar man en ny fråga. Genom att ha hjärtat i, tilliten, tron på det man gör, så knyter man kontinuerligt ihop prickarna som kan hjälpa att hitta syftet framåt. Keep going! som soke Masaaki Hatsumi brukar säga, eller målet är ingenting – vägen är allt, som Robban Broberg sjunger.

– Christian Appelt, ansvarig tränare Bujinkan Seishin Dojo i Göteb